Ellingsrudåsen

Ellingsrudaasen.no

www.ellingsrudaasen.no er en samleside for borettslagene Ellingsrudåsen, Karihaugen og Karilia.

Vaktmestersentralen

Vaktmestersentralen er heleid av de tre borettslagene og har boretsslagene som sine eneste kunder.

Ellingsrudåsen Kabelnett (EKN)

Ellingsrudåsen Kabelnett er en lokal kabel-tv-leverandør til borettslagene. Selskapet er heleid av borettslagene. EKN leverer TV, Internett og Radio.
EKN har egen hjemmeside på www.ekn.as